【Vista壁纸】宝马新X5 2011款高清17P


2010年5月17日 编辑:Vista之家 - vista123.com 人气: 评论:0

Vista之家www.vista123.com):【Vista壁纸】宝马新X5 2011款高清17P

刺客老大一直盯着这个宝马X5的2011款,说等软媒今年8月公司搬迁时候就吃进,于是小编我也在这儿浮想联翩,要是那个价格不是人民币而是日元就好了。

下面的图片来自宝马的官方网站,一共17幅照片,两种分辨率,1600x1200 和 1920x1200,下面先放上预览图和个别缩略图:

1600x1200 分辨率:

http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/01_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/02_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/03_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/04_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/05_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/06_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/07_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/08_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/09_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/10_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/11_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/12_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/13_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/14_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/15_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/16_1600x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/17_1600x1200_bmw_x5.jpg

1920x1200 分辨率下载:

http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/01_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/02_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/03_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/04_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/05_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/06_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/07_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/08_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/09_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/10_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/11_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/12_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/13_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/14_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/15_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/16_1920x1200_bmw_x5.jpg
http://www.bmw.com.cn/_common/shared/newvehicles/x/x5/2010/showroom/gallery/_img/17_1920x1200_bmw_x5.jpg

》》点击进入软媒壁纸专区,每日数百张高清壁纸,每日好心情

特别提示:

想把心爱的壁纸和图片设成的Windows登陆画面或者右键菜单背景?

Windows7系统可以用Windows7优化大师内置的Windows美化大师来进行登录画面设置,Vista系统可以用Vista优化大师内置的Vista美化大师来进行登录画面设置,当然,更推荐大家使用优化大师的第2代软件——魔方点此进入官网下载页面)来进行登陆画面设置功能(支持所有Windows系统),想变就变,随心所欲,它们都还可以帮您把好看的图片设置成您的鼠标右键菜单背景喔。

一、用魔方的用户,点击美化,点击登录画面即可设置

 

二、使用Win7优化大师中的美化大师,也可设置开机登录画面

Vista之家www.vista123.com),爱上网,爱上Vista123.com

      

热门文章

软媒旗下软件: 魔方 | 旗鱼浏览器(极速核心) | 闪游浏览器 | 软媒时间 | 酷点桌面 | Win7优化大师 | Win8优化大师 | Vista优化大师 | Windows一键还原 | 软媒手机APP应用

软媒旗下网站 IT之家 | 辣品 | IT圈 | 6655网址之家 | Win10之家 | iPhone之家 | Win8之家 | Win7之家 | Vista之家